7 วันอันตรายเป็นมาตรการที่ภาครัฐและภาคประชาชนร่วมมือกันลดอุบัติเหตุการสูญเสียโดยเฉพาะช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีวันหยุดยาว และมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาเป็นจำนวนมาก จากข้อมูล 10 ปีที่ผ่านมานัยสำคัญของ 2 เทศกาลปีใหม่ ซึ่งควรจะมีแต่ความสุข แต่กลับเป็นช่วงที่มีความสูญเสียทั้งชีวิตร่างกายทรัพย์สินอย่างยิ่ง

 

เป็นปีใหม่สากลและปีใหม่ไทย ที่ควรจะได้รับการเฉลิมฉลอง

 

แต่กลับกลายเป็นเทศกาลเริ่มต้นหยาดน้ำตาแห่งความโศกเศร้าเสียได้

 

Detetctteam ขอค้นข้อมูลแล้วเปิดสถิติเทียบเคียงในแต่ละปี เพื่อพบความจริงอันแสนเจ็บปวดนี้

 

7 วันอันตราย เมื่อตัวเลขทำท่าคล้ายว่าจะลด?

หากเปิดสถิติตั้งแต่ปี 2551-2560 ในช่วง 7 วันอันตรายของเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลปีใหม่สากล เราจะพบว่าก่อนปี 2551 นั้น ตัวเลขอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิต และผู้บาดเจ็บ อยู่ในระนาบหลักเลข 4 ทั้งสิ้น ขยายความได้ว่า ตัวเลขอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจะอยู่ในระดับที่ 4 พันกว่า ผู้เสียชีวิตก็อยู่ในระดับ 4 ร้อยกว่า ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่สูงอย่างยิ่ง

 

ดังข้อมูลสถิติ 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ในปี 2551 สรุปผลพบอุบัติเหตุทั้งหมด 4,243 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 368 ราย บาดเจ็บ 4,801 ราย แม้ตัวเลขผู้เสียชีวิตจะไม่ถึงหลัก 4 ร้อย แต่ก็ถือว่าสูงมากจนแทบจะแตะเฉลี่ยหลักเลข 4 ได้เช่นกัน สำหรับเทศกาลปีใหม่ปี 2551 นั้นพบว่ามีอุบัติเหตุ 4,475 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 401 ราย บาดเจ็บ 4,903 ราย ซึ่งเป็นตัวเลขในระดับเลข 4 ทั้งสิ้น

 

อย่างไรก็ดีเมื่อเข้าสู่ปี 2552 เป็นต้นมาเรื่อยมาถึงปัจจุบัน ตัวเลขอุบัติเหตุและผู้บาดเจ็บจะอยู่ในระดับเฉลี่ยที่ 3 พันมาโดยตลอด ส่วนสถิติข้อมูลผู้เสียชีวิตนั้นก็ลดจากระดับ 4 ร้อยมาอยู่ที่ 3 ร้อยแล้ว ซึ่งคงพอสรุปได้ว่า เมื่อถึงปี 2552 ตัวเลขปรับจากหลักเลข 4 สู่หลักเลข 3 ได้สำเร็จ

 

นอกจากนี้ในบางปีตัวเลขเหล่านี้ยังปรับระดับจากหลักเลข 3 สู่หลักเลข 2 ได้อีกด้วย ดังเช่นในปี 2556 กับปี 2557 การเกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลสงกรานต์อยู่ที่ 2, 828 รายในปี 2556 และอยู่ที่ 2,992 รายในปี 2557 หรือช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 สถิติการเกิดอุบัติเหตุอยู่ที่ 2,997 ราย ซึ่งปีดังกล่าวเป็นสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่ต่ำที่สุดแล้วในรอบหลาย 10 ปีที่ผ่านมา

 

แต่แล้วในช่วงเทศกาล 7 วันอันตรายปี 2560 ที่ผ่านมาตัวเลขผู้เสียชีวิตกับผู้บาดเจ็บก็กลับไปแตะตัวเลขหลักเลข 4 อีกครั้ง โดยปีล่าสุดมียอดผู้เสียชีวิตที่ 478 ราย บาดเจ็บ 4,128 ราย สูงทะยานกว่า  7 วันอันตรายในเทศกาลปีใหม่ 2559 เสียอีกในระดับก้าวกระโดด ซึ่งในเทศกาลปีใหม่ 2559 นั้น มียอดผู้เสียชีวิตที่ 380 ราย และบาดเจ็บ 3,505 รายเพียงเท่านั้น

 

 

เทียบ7 วันอันตราย ปีใหม่ V.S. สงกรานต์ เทศกาลใดสูญเสียมากกว่ากัน

หากเทียบกับ 7 วันอันตายในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จะพบว่าตัวเลขอุบัติเหตุ เสียชีวิตและบาดเจ็บ จะไม่กระโดดสูงมากนัก และตั้งแต่ปี 2552 ถึงปี 2560 นั้น เทศกาลปีใหม่ผูกขาดช่วงเวลาที่คนไทยบาดเจ็บล้มตายบ่อยกว่าเทศกาลสงกรานต์ โดยมีเพียงปี 2558 เท่านั้น ที่เทศกาลสงกราต์มีตัวเลขอุบัติเหตุ เสียชีวิต บาดเจ็บสูงกว่าเทศกาลปีใหม่

 

โดยตัวเลขช่วงสงกรานต์ปี 2558 พบว่ามีอุบัติเหตุทั้งหมด 3,373 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 364 ราย บาดเจ็บ 3,559 ราย สูงกว่าช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2558 ซึ่งมีการเกิดอุบัติเหตุทั้งหมด 2,997 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 341 ราย บาดเจ็บ 3,345 ราย โดยเป็นปีเดียวที่เทศกาลสงกรานต์เกิดความสูญเสียมากกว่า ซึ่งทุกปีนั้นตัวเลขอุบัติเหตุเสียชีวิตและบาดเจ็บ ทางเทศกาลปีใหม่จะสูงกว่าเทศกาลสงกรานต์ทั้งหมด โดยมีเพียงปี 2553 ,2555 และ 2559 เท่านั้น ที่ตัวเลขสรุปจาก 1 ใน 3 กลุ่มที่เทศกาลสงกรานต์สูงกว่าเทศกาลปีใหม่

 

โดยในปี 2553 ยอดผู้เสียชีวิตของเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าเทศกาลปีใหม่ โดยอยู่ที่ 361 กับ 347 ราย ขณะที่ปี 2555 ตัวเลขอุบัติเหตุของเทศกาลสงกรานต์อยู่ที่ 3,129 รายสูงกว่าเทศกาลปีใหม่ซึ่งอยู่ที่ 3,093 ราย และในปี 2559 ตัวเลขการเสียชีวิตของเทศกาลสงกรานต์สูงกว่าเทศกาลปีใหม่ โดยอยู่ที่ 397 ต่อ 380 ราย

 

จากข้อมูลสถิติดังกล่าวจึงพูดได้ว่า 7 วันอันตรายของเทศกาลปีใหม่นั้นมีแนวโน้มที่จะเกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บล้มตายมากกว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นอย่างยิ่ง

 

 

2560 เมื่อการสูญเสียก้าวกระโดดกว่าปีก่อน ๆ

หากพิจารณาสถิติข้อมูล 7 วันอันตายของเทศกาลปีใหม่อย่างเดียว จะพบว่านับตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สถิติอุบัติเหตุมีแนวโน้มลดลงมาเรื่อยจนมาต่ำสุดในปี 2558 ซึ่งอยู่ที่ 2,997 ครั้ง ก่อนที่ปีถัดไปตัวเลขอุบัติเหตุจะอยู่ที่ 3,379 ครั้ง สูงที่สุดในรอบ 5 ปีนับตั้งแต่เทศกาลปีใหม่ปี 2554 เป็นต้นมาซึ่งอยู่ที่สถิติ 3,497 ราย อย่างไรก็ดีในปีล่าสุดตัวเลขอุบัติเหตุกลับสูงถึง 3,919 รายสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งมีสถิติการเกิดอุบัติเหตุในปีดังกล่าวอยู่ที่ 4,475 ครั้ง

 

เช่นเดียวกับตัวเลขผู้บาดเจ็บซึ่งเทศกาลปีใหม่ 2558 เคยแตะระดับต่ำสุดที่ 3,117 ราย แต่มาปีล่าสุดตัวเลขกลับอยู่ที่ 4,128 ราย สูงที่สุดตั้งแต่ 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2551 เป็นต้นมา พูดง่าย ๆว่าสูงที่สุดในรอบ 9 ปีนั่นเอง

 

นอกจากนี้ตัวเลขผู้เสียชีวิตในปีล่าสุดซึ่งอยู่ที่ 478 รายนั้น ถือเป็นตัวเลขที่สูงมากเพราะถือเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตแตะระดับหลัก4 ร้อยในรอบ 9 ปี และต้องย้อนหลังไปถึงเทศกาล 7 วันอันตรายช่วงปีใหม่ในปี 2551 ซึ่งมียอดผู้เสียชีวิต 401 ราย ซึ่งก็ยังแพ้สถิติผู้เสียชีวิตปีล่าสุดอยู่ดี โดยเป็นตัวเลขสูงที่สุดในรอบ 13 ปีเลยทีเดียว เพราะสถิติผู้เสียชีวิตในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สูงกว่าปี 2560 นั้น ต้องย้อนกลับไปในปี 2547 ซึ่งมีผู้เสียชีวิตอยู่ที่ตัวเลข 612 ราย (13 ปีที่ผ่านมานานแค่ไหน ลองคิดง่าย ๆ ว่า ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว 7 คน มีรัฐประหารไป 2 รอบ ถือว่ายาวนานพอดู) เรื่องนี้สะท้อนพ่วงไปกับสถิติประเทศไทยมีอัตราการเสียชีวิตในท้องถนนสูงที่สุดในโลกในปี 2560 ได้เป็นอย่างดี

 

ลุ้นระทึก 2561

จากสถิติข้อมูลที่รวบรวมมานั้น ทำให้ต้องจับตาว่าในช่วง 7 วันอันตรายปี 2561 นั้นจะมีตัวเลขสูงกว่าปีที่ผ่านมาหรือไม่ และมาตรการของหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันจะสามารถหยุดยั้งความสูญเสียได้หรือไม่

 

เพราะหากทำไม่สำเร็จ เทศกาลปีใหม่ที่ทั่วทั้งโลกร่วมกันเฉลิมฉลอง อาจเป็นเทศกาลความสูญเสียหยาดน้ำตาที่เจ็บปวดของคนไทยก็เป็นได้

 

หวังว่าตัวเลขคงจะลด ไม่ใช่เพิ่ม เพราะเท่ากับชีวิตของมนุษย์อีกหลายชีวิตจะได้มีโอกาสเฉลิมฉลองเทศกาลนี้อย่างมีความสุขต่อไป

 

-D-

 

สถิติช่วงเทศกาลสงกรานต์ย้อนหลัง 10 ปี ดูได้ที่

http://www.js100.com/en/site/post_share/view/39574

ส่วนสถิติช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลปีใหม่ ดูได้ที่

http://www.tcijthai.com/news/2016/12/scoop/6603

http://www.tcijthai.com/news/2015/12/scoop/5971

https://www.matichonweekly.com/scoop/article_20316

ส่วนข้อมูลในแต่ละปีมีเว็บไซค์ข่าวจำนวนมากทำไล่ย้อนหลังเอาไว้มากมายเชิญพิจารณาค้นหาได้ที่เว็บเสิร์ชเอนจินทั่วไป