สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน…

นี่คือข้อเขียนบทแรก จากพวกเรา Detectteam แด่ผู้อ่านทุกท่าน ดังนั้นจึงขอใช้พื้นที่ตรงนี้แนะนำตัวกันเสียเล็กน้อย ให้เราได้รู้จักกันนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไป

 

Detectteam คือการรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องการนำเสนอเนื้อหาที่หลากหลาย ประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏอยู่ในสังคมไทย มีทั้งที่สังคมไทยตระหนักและไม่ตระหนักพอ เราจึงต้องการนำเสนอเนื้อหาเพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้เห็นแง่มุมประเด็นต่างๆ เพื่อเข้าใจถึงความหลากหลายมากมายในสังคมไทยและสังคมโลก โดยเราจะพบกันในโลกของอินเทอร์เน็ต ด้วยรูปแบบการสื่อสารที่จะมีทั้งเนื้อหาตัวหนังสือ และเนื้อหาผ่านภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง

 

ในแต่ละเดือน Detectteam จะกำหนดประเด็นที่ต้องการนำเสนอ โดยในเดือนสิงหาคมนี้ เราจะนำเสนอถึงสื่อมวลชนภายใต้ความเปลี่ยนแปลงทั้งจากเทคโนโลยี เศรษฐกิจ สังคม ด้วยแง่มุมที่จะพยายามฉีกไปจากการนำเสนอของสื่ออื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้อ่านทุกท่าน

 

ไม่เพียงเท่านั้น เราจะกำหนดประเด็นที่จะนำเสนอในช่วงกลางเดือน เพื่อให้ผู้อ่านที่มีความสนใจ มีข้อมูลที่อยากจะนำเสนอ สามารถส่งเนื้อหามาให้ทาง Detectteam พิจารณาได้ เพราะเราเชื่อว่า โลกทุกวันนี้ ไม่ควรจะมีการแบ่งแยกระหว่างผู้อ่านกับผู้ทำสื่ออีกแล้ว ทุกอย่างได้หลอมรวมและเอื้อให้เกิดการนำเสนอด้วยแง่มุมที่หลากหลายยิ่งขึ้น

 

นอกจากนี้ Detectteam ขอน้อมรับใช้ผู้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็น ติชมใดๆ ก็ตาม Detectteam น้อมรับว่าผู้อ่านคือผู้มีบทบาทสำคัญในการร่วมสร้างร่วมเติบโตไปกับพวกเรา ทุกความคิดเห็นจึงมีคุณค่าและความสำคัญกับพวกเราอย่างยิ่ง และในอนาคตผู้อ่านทุกท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของ Detectteam

 

เราจะไม่ทิ้งผู้อ่านทุกคน

 

เราจะสร้างเนื้อหาตามความต้องการให้ผู้อ่านได้อิ่มเอม

 

ที่สำคัญเราจะก้าวเดินเพื่อนำเสนอเป็นสื่อให้กับผู้อ่าน ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงมากมายที่เกิดกับโลกใบนี้ ขอสัญญาว่าจะนำประเด็นต่างๆ นำเสนอผู้อ่านทุกท่านร้อยตัวเองเข้ากับโลกและพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น

 

พวกเรา Detectteam ขอสัญญาว่าจะน้อมรับใช้ผู้อ่านทุกท่านอย่างดีที่สุด

 

แล้วก้าวเดินไปด้วยกัน…

 

-D-